PPKT Kampus Kesihatan  |  Kami Memimpin

A- A A+
Log Masuk

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PENGENALAN

Seksyen Maklumat merupakan satu seksyen di bawah Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) Kampus Kesihatan. Perkhidmatan utama Seksyen Maklumat adalah membangun, menyelenggara dan memberikan khidmat bantuan bagi aplikasi-aplikasi di Kampus Kesihatan USM samada dibangunkan oleh PPKT Kampus Kesihatan mahupun oleh PPKT Kampus Induk dan Kampus Kejuruteraan. Semua staf di Seksyen Aplikasi adalah terlibat dengan aktiviti pembangunan, penyelenggaraan dan bantuan perkhidmatan aplikasi sepanjang masa.

OBJEKTIF

Seksyen Maklumat, PPKT Kampus Kesihatan adalah bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan pembangunan, penyelenggaraan dan bantuan aplikasi- aplikasi utama kepada kampus bagi menyokong pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, produktiviti pentadbiran dan pengurusan serta perkhidmatan kesihatan Hospital USM. Seksyen ini juga melihat kepada penyediaan data yang bersepadu bagi memastikan maklumat disimpan secara berintegrasi dan dapat dicapai dengan mudah dan pantas.

SKOP

 1. Pembangunan Aplikasi (SMU dan HIS baru)
 2. Penyelenggaraan Aplikasi (SMU dan HIS sedia ada)
 3. Khidmat Bantuan Aplikasi

SINGKATAN/ DEFINISI

 • PPKT :           Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi
 • SD :                ServisDesk
 • PTJ :              Pusat Tanggungjawab
 • SMU :            Sistem Maklumat Universiti
 • HIS :             Hospital Information System

 

TUJUAN

Seksyen Maklumat menyediakan perkhidmatan seperti berikut;

 1. Menguruskan permohonan aplikasi atau modul baru daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan yang dimohon melalui Servis Desk (SD).
 2. Menguruskan permohonan penyelenggaraan kepada aplikasi yang telah dibangunkan melibatkan ralat kod pengatucaraan, ketidaktepatan data, penambahan paparan maklumat, pembatalan kemasukan data dan tahap akses kepada aplikasi.
 3. Menyediakan bantuan perkhidmatan aplikasi terutama sokongan kepada aplikasi- aplikasi yang dibangunkan oleh Kampus Induk atau Kampus Kejuruteraan.

PENGENALAN

Seksyen Sokongan Teknikal merupakan satu(1) daripada tiga(3) seksyen utama di bawah Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) Kampus Kesihatan. Peranan Seksyen Sokongan Teknikal adalah menyediakan perkhidmatan teknikal, perolehan, pengagihan dan pengurusan peralatan ICT. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menguruskan aset , pengurusan laman web dan multimedia.

OBJEKTIF

Penubuhannya dalam memastikan peralatan ICT, penyelenggaraan dan bantuan teknikal dalam keadaan sedia guna bagi menyokong pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, produktiviti pentadbiran dan pengurusan serta perkhidmatan kesihatan Hospital USM. Seksyen ini juga perlu mengenalpasti keperluan beserta merancang perolehan peralatan ICT. Di sudut lain, seksyen ini akan mengurus segala keperluan, permohonan laman web rasmi dan multimedia. Objektif seterusnya adalah memastikan aset diuruskan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh USM.

SKOP

 1. Sokongan Teknikal
 2. Servisdesk dan Khidmat Pelanggan.
 3. Aset
 4. Kad Pintar
 5. Laman Web

SINGKATAN/ DEFINISI

 • PPKT :     Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi
 • SD      :     ServisDesk
 • PTJ    :     Pusat Tanggungjawab

 

TUJUAN

Seksyen Sokongan Teknikal menyediakan perkhidmatan seperti berikut;

 1. Menguruskan permohonan baru/penggantian dan penyelenggaraan peralatan ICT daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan yang dimohon melalui Servis Desk (SD).
 2. Menguruskan doket aduan peralatan ICT daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan yang dimohon melalui Servis Desk (SD).
 3. Menguruskan Hotline (1111) dan kaunter khidmat Pelanggan.
 4. Menguruskan Penyelenggaraan berkala peralatan ICT USM.
 5. Menguruskan permohonan baru/penyelenggaraan dan tapak web Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan.
 6. Menguruskan permohonan multimedia untuk acara rasmi Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan.
 7. Menguruskan aset PPKT dari segi pemantauan, polisi dan dokumentasi.

PENGENALAN

Pejabat Timbalan Pengarah (PTP) Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) merupakan satu unit khas yang ditubuhkan & bertanggungjawab dalam membantu Timbalan Pengarah bagi mengurus, memantau dan menyelia pelan strategi serta hala tuju PPKT dalam dari aspek pengurusan & pentadbiran PPKT disamping menyokong aspek pengajaran & pembelajaran serta pembangunan insan.

 

OBJEKTIF

 • Membantu Timbalan Pengarah & pihak pengurusan PPKT dalam melaksanakan dasar & pelan strategic ICT PPKT
 • Pengurusan Pentadbiran & Sumber Manusia
 • Pengurusan Kewangan & Kawalan Inventori
 • Pengurusan Imej Korporat PPKT
 • Pengurusan Jawatankuasa Penggerak PPKT
 • Pengurusan Sokongan Akademik & E-Pembelajaran (Pengajaran & Pembelajaran)
 • Pengurusan Latihan & Pembangunan Insan

 

PERANAN & FUNGSI

 • Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan
 • Merancang, mengurus dan menyelaras belanjawan tahunan mengikut keperluan jabatan dan universiti serta menguruskan perolehan PPKT mengikut kelulusan bajet yang diperuntukan
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti perhubungan dalaman dan luaran, menyalurkan maklumat serta pengurusan imej dan identiti PPKTke arah kecemerlangan
 • Merancang dan menyelaras aktiviti perundingan penjanaan kewangan PPKT dibawah Jawatankuasa NEGOPPKT
 • Merancang, menyelaras & menguruskan aktiviti rasmi PPKT
 • Pengurusan Imej Korporat PPKT & Khidmat Pelanggan
 • Menyelaras, menyelia, memantau, dan memberikan sokongan akademik secara teknikal kepada Sistem E-Pembelajaran Kampus Kesihatan
 • Bertanggungjawab dalam merancang, menyelaras, menganalisa, menganjur dan menjalankan aktiviti penambahbaikan secara berterus melalui kursus dan latihan kepada staf PPKT dan Staf Kampus Kesihatan

Hubungi Kami

Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT)
Universiti Sains Malaysia,
Kampus Kesihatan
16150 Kubang Kerian
Kota Bharu, Kelantan
 
Tel : +609-7673000
Faks : +609-7671060
Email:

Pautan Kerajaan

mygovsoaringmscmqa

Penafian

Universiti Sains Malaysia, Health Campus shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Security & Privacy Policy

 • Last Modified: 12 Februari 2018.