Lawatan Industri Kolej Cosmopoint Kota Bharu

pic2

20 Jun 2016 – Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi (PPKT) telah menerima kunjungan lawatan industri dari Kolej Cosmopoint, Kota Bharu, Kelantan untuk pertama kalinya.

Matlamat sebenar lawatan akademik ini diadakan bertujuan untuk mendidik selain dapat memperluas ilmu pengetahuan pelajar mengenai MyREN (Malaysian Research & Education Network). Taklimat disampaikan oleh Ketua Seksyen Infostruktur, PPKT, En. Hisyam Yacob. Penerangan mengenai rangkaian juga turut disampaikan oleh Ketua Unit Rangkaian, Encik Shahrul Ismi Mohd Akhir sebelum para pelajar dan pensyarah pengiring dibawa melawat ke Pusat Data USM (Bilik Server PPKT) untuk melihat lebih dekat fungsi Pusat Data tersebut serta memahami dengan lebih mendalam berhubung pengurusan operasi dan Infrastruktur Pusat Data. Maklumat mengenai Pusat Data disampaikan oleh Ketua Unit Pusat Data, En. Mohd Fadzali Bakar, dan Taklimat PABX disampaikan oleh En. solahasni Abd. Aziz. Disamping itu juga, kita juga turut menerangkan serba sedikit berkenaan sistem maklumat universiti yang disampaikan oleh Ketua Unit Sistem Maklumat Pengurusan Universiti iaitu En. Wan Masran Wan Ahmad, manakala taklimat Sistem Maklumat Universiti Hospital/EMR disampaikan oleh En. Ahmad Yusdirman Yusoff.