Technology Update: Data Visualisation using Microsoft Power BI

Satu  majlis  Technology  Update:  Data  Visualisation  using  Microsoft  Power  BI  telah  dijalankan  pada  15 Febuari 2017 bertempat di Bilik Latihan, PPKT Kampus Kesihatan. Siri pengkongian ilmu ini telah dijalankan oleh pasukan penggerak Power BI PPKT Kampus Kesihatan kepada staf PPKT sendiri. Siri ini bertujuan bagi mendedakan kepada staf mengenai perisian Microsoft Power BI yang mana ianya boleh digunakan untuk menghasilkan reporting dengan menggunakan data yang ada.
Program selama 2jam ini telah dihadiri oleh lebih staf PPKT daripada unit & seksyen yang terlibat. Diharap agar   perkongsian   ilmu   yang   diberikan   akan   dapat   diadaptasi   dalam   kerja   seharian   peserta   dan menghasilkan sesuatu yang berguna kepada jabatan khususnya dan USM amnya.


Ditulis oleh: Mohd Nazri Mat Husin