Kualiti Mengikut Islam

Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan, supaya dikerjakan dengan baik dan sempurna.
(Maksud Hadith)

Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah, terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat atas kerja orang lain 
(Maksud Hadith)

Wahai orang yang beriman ! Mengapa kamu     memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! Amat     besar kebencian disisi Allah kamu memperkatakan sesuatu     yang kamu tidak melakukannya. 
(Surah as-Saff; 2-3)

Katakanlah (wahai Muhammad): Tidak sama yang buruk    dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu    menarik hatimu.. Oleh itu bertakwalah kepada Allah wahai    orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya. 
(Surah al-Maidah: 100)

Pengenalan Kepada TQM

TQM ialah    

 • satu falsafah operasi yang menekankan komitmen kepada kualiti
 • Fokus kepada proses penambahbaikkan berterusan melalui penglibatan semua orang dalam organisasi
 • Objektif utamanya ialah untuk memenuhi kehendak pelanggan{mospagebreak title=Kenyataan Pakar-pakar TQM}

Kenyataan Pakar-Pakar TQM

 

1. W.Edward Deming

Kualiti....

 • menggambil Masa untuk dicapai
 • Menerusi Penambahbaikkan berterusan
 • Melibatkan semua orang melalui transformasi dalam organisasi

2. Joseph Juran

Kualiti.......

 • boleh diurus oleh organisasi
 • perlu komitmen pihak atasan
 • melalui latihan tentang TQM
 • melalui penambahbaikkan dengan kadar mendadak  

3. Philip Crosby 

"4 kualiti Mutlak" ialah.....     

 1. Mengikut syarat
 2. Fokus kepada Pencegahan
 3. Piawaian ialah "Zero Defects"
 4. Ukurannya ialah kos tidak menepati syarat 

4. Masaaki Imai

Kualiti...... 

 • Melalui Proses Penambahbaikkan Berterusan (KAIZEN)

 

5. Karou Ishikawa

Kualiti ...... 

 • Ialah tanggungjawap semua pekerja      
 • Melalui Kumpulan Kawalan Mutu (Quality Control Circles)      
 • Fokus kepada pelanggan dalaman dan luaran{mospagebreak title=Elemen Asas TQM}

Elemen Asas TQM


1. Perancangan Strategik 

2. Pekerja 

3. Proses dan Teknik 

4. Kumpulan Mutu kerja 

5. Penambahbaikkan Berterusan 

6. Penglibatan menyeluruh 

7. Pengukuran{mospagebreak title=Kualiti Mengikut Tokoh-Tokoh TQM}

 

Kualiti Mengikut Tokoh-Tokoh TQM

Kualiti melibatkan..... 

1. Perancangan, penyusunan, kepimpinan dan kawalan 

2. Pelanggan (luaran dan dalaman) 

3. Pencegahan dan memenuhi syarat 

4. Proses penambahbaikkan berterusan 

5. Komitmen menyeluruh 

6. Semua orang - individu, kumpulan, dan seluruh organisasi