Talian Hotline PPKT : 1111

 • Jumlah paparan: 3102
 • PPKT melalui Seksyen Aplikasi telah mengambil inisiatif untuk membangunkan sistem aplikasi bagi membantu pihak pengurusan dan pentadbiran di USM dan HUSM. Antara produk yang telah dibangunkan adalah :

  Sistem EMR Billing

  EMR HO

              

  Modul Houseman HO

  Modul ini amat penting bagi membantuModul ini amat penting bagi membantumelancarkan proses merekod prosedurpesakit di dalam wad. Sebelum ini, HOtidak dibenarkan menggunakan EMRBilling, kerana proses merekod adalahtanggungjawab Pegawai Perubatan. Inimemberi tekanan dan memakan masaPegawai Perubatan menyebabkan ramaitidak sempat mengisi maklumat proseddurpesakit. Dengan adanya modul ini, HO akanmemasukkan semua prosedur yang dibuatkeatas pesakit, Pegawai Perubatan hanyamengesahkan sebelum diproses menjadibil. Jumlah kemasukan maklumat prosedurpesakit maningkat dari 50% kepada 90%.

  EMR MC  

  Modul Medical Cert (MC)

  Pemberian slip MC kepada pesakit dalamPemberian slip MC kepada pesakit dalamwad setelah discharge adalah secaramanual menggunakan buku MC pracetak. Kos mencetak buku MC adalahtinggi dan buku MC juga kerap hilang.Modul ini menggantikan slip manualkepada online sepenuhnya dan telahmenjimatkan kos cetakan buku MC. Iajuga mempercepatkan proses di UnitRekod Perubatan bagi prosespembetulan pada maklumat MC.

  EMR CajWad  

  Modul Caj Wad

  Caj wad bagi semua wad telah onlineCaj wad bagi semua wad telah onlinesepenuhnya. Modul ini adalahkesinambungan Modul EMR BillingProsedur sebelum ini. Pada peringkatawal, walaupun semua caj prosedurtelah dimasukkan ke dalam sistem,proses billing masih lagi manual. Petugaskaunter hasil masih perlu key in secaramanual, satu persatu prosedur yangtelah dimasukan oleh pegawaiperubatan. Dengan adanya modul ini,proses billing telah lengakapsepenuhnya, dan borang TaksiranPesakit Dalam tidak lagi digunakan.

   
  Sistem Pengesahan Kehadiran PelajarSistem Pengesahan Kehadiran PelajarProgram Siswa Lestari Self- Reporting (HAC KK)
   HAC KK   Sistem dimohon oleh pihak P3U bagi menggantikan kaedahSistem dimohon oleh pihak P3U bagi menggantikan kaedahpendaftaran pelajar baru 2020. Walaupun, pihak Pengurusan SiswaLestari Kampus Induk telah membangunkan sistem berpusat,disebabkan negara dilanda Covid 19, proses pendaftaran di KampusKesihatan adalah berbeza. Sistem Self- Reporting telah dibagunkandan digunapakai semasa hari pendaftaran pelajar tahun 1 2020 diKampus Kesihatan.
   
  Sistem Deklarasi Kesihatan bagi Pelawat,Sistem Deklarasi Kesihatan bagi Pelawat,Peneman dan Pesakit Hospital USM
   Covid Online   Sistem dibangunkan bagi menggantikan borang manual yangdigunakan sejak setahun yang lalu. Jumlah pelawat, peneman danpesakit adalah lebih dari 1000 orang pada setiap bulanmenyebabkan kos percetakan borang adalah telalu mahal. Sistemdibangunkan dalam masa 2 minggu dan telah digunapakaisepenuhnya.
   
       

  Untuk mendapatkan perkhidmatan ini, hubungi kami melalui kaedah berikut: 

  Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT)
  Universiti Sains Malaysia,
  Kampus Kesihatan,
  16150 Kubang Kerian,
  Kota Bharu, Kelantan
   
  Tel : +609-7673000
  Faks : +609-7671133
  Email: ppktkk@usm.my

  mygovmscmqa

  Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

  Dasar Keselamatan & Privasi

  • Dikemaskini: 09 Januari 2023.